Less is More

Less is More

Sinds de oprichting van Creatief op Maat, op de zolder van onze bovenwoning, heb ik geen gebrek gehad aan opdrachten. Af en toe is er wat meer tijd. Dat geeft mij de gelegenheid en ruimte om na te denken over hoe ik mijn werk wil vorm geven, de werkplaats functioneler te maken en na te denken over de vraag hoe groot ik wil worden met Creatief op Maat.

Zo kies ik er bewust voor om niet te groeien met werknemers, om op die manier de relatie en het persoonlijke contact met mijn opdrachtgevers goed in stand te kunnen houden. Dat is wat ik belangrijk vind en mij juist zo veel voldoening geeft in mijn werk. Samen in contact met de opdrachtgever de woonwens vertalen in een mooie kast en / of meubel. Ik werk liever met aandacht aan een iets dan aan meerdere projectjes tegelijk en kies er voor om te werken met focus en kwaliteit boven kwantiteit.

Wel werk ik bij grotere projecten met andere ZZP-ers en eens in de zoveel tijd loopt er een stagiaire mee. Ik zie het namelijk als mijn (maatschappelijke) taak en rol om aankomende meubel- en interieur bouwers de kneepjes van het vak te leren, werk ervaring op te doen en dit mooie ambacht door te geven.

Omdat ik er voor kies om niet te groeien in grootte, betekent dat ook dat niet alle aanvragen die binnen komen (soms wel 3 op een dag) worden opgepakt. Momenteel ben ik vol gepland met aanvragen, offertes en opdrachten tot en met juni 2022. Daarom dat ik vanaf medio mei 2022 weer open sta voor nieuwe aanvragen en zie uw aanvraag dan weer graag tegemoet.